Maria Piętka

Maria Ewa Piętka

Posiadając ponad 30 letnie doświadczenie psychologicznej pracy diagnostyczno-edukacyjno-wychowawczej, zajmuję się pracą z rodziną (biologiczną, zastępczą i adopcyjną) oraz opieką nad dzieckiem pozbawionym miłości domu rodzinnego.

Współpracuję  z  ośrodkami adopcyjnymi, sądami rodzinnymi, opieką społeczną, placówkami zapewniającymi opiekę nad dziećmi i oraz wspieram prowadzenie polsko-włoskich procedur adopcyjnych wraz z asystencją  preadopcyjną / postadopcyjną.

Pragnę zaoferować Państwu specjalistyczne usługi w zakresie: poradnictwa rodzinnego oraz asystencji i usług tłumaczeniowych w zakresie języka włoskiego.

 

Firma ADF Polonia, którą prowadzę od 1991, daje Państwu gwarancję:

 • dyskrecji
 • profesjonalizmu

 

Psycholog Maria Piętka
Współpraca rodzin adopcyjnych
Maria Piętka - tłumacz

Usługi tłumaczeniowe w zakresie języka włoskiego

✓ Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w zakresie przygotowania do adopcji w Polsce

✓ Servizi di interpretariato i servizi di psicologia / consulenze di preadozione / postadozione in Polonia

 

OFERTA - tłumacz języka włoskiego
Maria Piętka, psycholog rodzinny, adopcja

Usługi psychologiczne

Pomoc i wsparcie psychologiczne rodzinom naturalnym, adopcyjnym i zastępczym:

 • rozpoznawanie trudnej sytuacji rodzinnej, emocjonalno-społecznej i wychowawczej;
 • proces preadopcyjny i przygotowanie kandydatów do podjęcia decyzji o rodzicielstwie zastępczym
 • pomoc w podniesieniu kompetencji wychowawczych kandydatów na rodziny adopcyjne/zastępcze
 • pomoc i wsparcie w procesie postadopcyjnym
 • pomoc w kryzysie oraz udzielaniu wsparcia i pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji

✓ Badania psychologiczne

 • badanie predyspozycji psychicznych i osobowościowych
 • kompetencji wychowawczych, kandydatów na rodziny adopcyjne/zastępcze

✓ Pomoc i psychologiczne wsparcie

 • dla osób dorosłych w żałobie po stracie bliskich
 • dla rodziców po stracie dziecka

 

Wszystko o adopcji dziecka
Pomoc psychologiczna