oferta

1/ Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w zakresie:

PRZYGOTOWANIA do adopcji krajowej i rodzicielstwa zastępczego.

 • psycholog biegły sądowy Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze Nr A-0132-109/14 wykonujący badania psychologiczne i sporządzający opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • psycholog wykonujący badania psychologiczne i sporządza opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz ich aktualizowaniu dla osób pełniących już funkcję rodziny zastępczej (wymaganych przez jednostki opieki społecznej, spełniający wymogi art.42 ust.1 p.5.b ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - Dz.U.z 2018r.poz.998 ze zm).
 • konsultacje i poradnictwo w zakresie opieki i wychowania przyjętego dziecka
 • poradnictwo w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów wynikających z opieki nad przyjętymi dziećmi
 • problemów wychowawczych rodzin adopcyjnych/zastępczych
 • wsparcie psychologiczne dla małżonków , rodzin, dzieci  w sytuacjach kryzysowych
 • wsparcie dla dzieci i młodzieży dotkniętych traumą porzucenia emocjonalnego i przyjętych do środowisk zastępczych

 

2/ Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w zakresie:

PROCEDURY post adopcyjnej.
Asystencji psychologicznej i tłumaczeniowej dla adopcyjnych włoskich rodzin i adoptowanych dzieci.

 • dot. problematyki „powrotu do korzeni” oraz poznania problematyki rodziny pochodzenia przez adoptowane dziecko,
 • wsparcia proceduralnego i psychologicznego w czasie spotkań w Polsce,
 • wsparcia w poszukiwaniach i do powrotu oraz wsparcia w porządkowaniu przeszłości przy odnawiania kontaktów,
 • wzmocnienia więzi uczuciowych i wsparcia rodziny w czasie spotkań z rozdzielonym rodzeństwem, przyjaciółmi czy byłymi opiekunami.

 

3/ Badania psychologiczne

 • Badanie predyspozycji psychicznych i osobowościowych oraz kompetencji wychowawczych, kandydatów na rodziny adopcyjne / zastępcze
 • psycholog biegły sądowy Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze Nr A-0132-109/14 wykonujący badania psychologiczne i sporządzający opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • psycholog wykonujący badania psychologiczne i sporządza opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz ich aktualizowaniu dla osób pełniących już funkcję rodziny zastępczej (wymaganych przez jednostki opieki społecznej, spełniający wymogi art.42 ust.1 p.5.b ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - Dz.U.z 2018r.poz.998 ze zm).

4/ Usługi tłumaczeniowe w zakresie języka włoskiego:

 • tłumaczenia,
 • nawiazywanie i utrzymywanie kontaktow z partnerami biznesowymi,
 • przygotowanie oraz koordynacja obiegu bieżącej korespondencji i dokumentacji,
 • organizacja i koordynacja wyjazdów służbowych,
 • organizacja pracy biura,
 • tworzenie zestawień i raportów.