Psycholog Maria Piętka

Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
Jako absolwentka filozofii chrześcijańskiej KUL w Lublinie ze specjalizacją psychologiczną zarówno w poznawaniu człowieka ,jak i oferowanej pomocy przyjmuję chrześcijańską koncepcja osoby ludzkiej, uwzględniającą  wymiar biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

Nabyte doświadczenie:
W latach 1978-2003 nauczyciel - psycholog Pogotowia Opiekuńczego w Jeleniej Gorze i od 1979 roku, w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Jeleniej Górze, zajmujący się szkoleniami (trener PRIEDE) z kandydatami pragnącymi przyjąć dzieci pozbawionymi domu rodzicielskiego, w późniejszych latach, wykładowca psychologii w Kolegium Nauczycielskim w Jeleniej Górze.

Od 1986 roku przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 1990 roku, działalność gospodarczą w zakresie usług tłumaczeniowych, a także marketingowych w zakresie języka włoskiego.

Od 1991 roku, współzałożyciel i członek Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego z siedzibą w Jeleniej Górze.

Od 2003 - 2010 roku współpraca z włoską organizacją adopcyjną NAAA Onlus w zakresie adopcji międzynarodowej, działalności post-adopcyjnej oraz wolontariatu i pomocy na odległość w zakresie projektu: Sostegno a distanza.

 

Organizacje Samorządowe i wolontariat

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Gorze
POMOC NA ODLEGLOŚĆ / SOSTEGNO A DISTANZA
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych ( www.srz-od.org)
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne (www.sep.edu.pl)
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Cometa w Como (www.puntocometa.org)
Urząd Miasta Cervia (RA) (www.comunecervia.it)  partnerskiego miasta Urzędu Miasta Jeleniej Góry

Zaangażowanie w projektach Unii Europejskiej:

Centrum pro Rodinu Turnov (www.naruc.cz)
Fundacja Aktywni XXI w Jeleniej Gorze ( www.pckk.pl)
Będę nianią-nowa ustawa, nowe możliwości
Projekt realizowany przez  Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu dla młodzieży

 

Referencje i współpraca

Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecznej, Licencjonowane Ośrodki d.s. adopcji zagranicznej: Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, Krajowy Ośrodek TPD w Warszawie, regionalne Ośrodki Adopcyjne, miejskie, powiatowe ośrodki Opieki Społecznej, Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Jeleniej Górze, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Jeleniej Gorze, wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju, Dom Pomocy Społecznej w Świebodzicach, SOWS w Mysłowicach,Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci w Piszkowicach, Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego, rodziny adopcyjne i zastępcze oraz włoskie Stowarzyszenia: NAAA Onlus, La Dimora, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego COMETA w Como oraz Urząd Miasta Cervii (Ra) i Camera di Commercio a Ravenna.

 

OFERTA - w czym mogę pomóc
Notka o mnie
specjalizacja psycholog, tłumacz języka włoskiego, biegły sądowy
doświadczenie ponad 32 lata
miejsce zamieszkania Jelenia Góra
obszar działania / świadczenia usług głównie Polska i Włochy
specjalizacje psychologiczne adopcja, adopcja zagraniczna, pomoc psychologiczna
wartości personalizm chrześcijański, godność osoby ludzkiej
języki obce włoski, niemiecki
cechy i umiejęności uczciwość i odpowiedzialność,
empatia,
komunikatywność,
wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
zaangażowanie,
zdolności koordynacyjne i organizacyjne,
wysoka kultura osobista,
zainteresowania

rozwój osobowy w oparciu o personalizm chrześcijański, rodzina, rozwój relacji osobowych, zabawa i praca z dziećmi, śpiew, kwiaty, parki i ogrody, literatura, film, teatr, fotografia,
poznawanie kultury i kuchni krajów śródziemnomorskich,
podróże.